It is currently 22 Feb 2019, 04:57
Total time logged in:

 Login 
Username:   Password:   Log me on automatically each visit  


Scroll
Reply to topic  [ 1 post ] 
 Antička umetnost 
Autor Message
Online
Administrator
Administrator
User avatar

Posts: 4905

Online: 281d 50m 8s
Has thanked: 64 times
Been thanked: 965 times

Post Antička umetnost
U slikarstvu možemo pratiti iste tendencije kao i u arhitekturi i u vajarstvu. Slikarstvo je bilo pod snažnim uticajem grčkog slikarstva. Tu se javlja oblik zidnog slikarstva koje ukrašava unutrašnje zidove na profanim objektima, privatnih zgrada i vila. Primeri su u Pompejima,Herkulaneumu i Rimu. Naročita pažnja se poklanja očima. Težnja ka naturalizmu, detalju i interes za perspektivu su izraženi a što se tiče tehnike naročito se razvila pored freski i mozaik - tehnika koja je prisutna u svim umetnostima a naročito se razvijala u Vizantiji. Mozaik je u Rimskoj umetnosti imao veliki značaj i preovlađivao je nad slikom.
Motivi su birani iz lova, moreplovstva, pojavljuju se i vedute pa i prikazi vrtova, mitološke figure a u malim spavaćim sobama nisu nedostajale ni erotske scene. Perspektiva se takođe pojavljuje i nastojanje da se prikaže šta je bliže i šta je dalje za razliku od egipatskih shvatanja koje se karakterišeprikazima po važnosti.
Grci nisu poklanjali naročitu pažnju izradi stakla već su više radili na izradi keramike, međutim u Rimskoj umetnosti se izradi stakla poklanja naročita pažnja i u 1. veku rasprostranjana je bila i upotreba i providnog stakla kao i stakla bojenog a vrhunac predstavlja i upotreba tzv. diatreta to je u stvari vaza od stakla izrađena duvanjem i prevučena mrežom od stakla.
Prilikom ukrašavanja se kombinuje i gravirani kamen. Izrada nakita takođe je rasprostranjena, u prvo vreme nakit je jednostavniji nego u Grčkoj no vremenom postaje vrlo komplikovan i na kraju i upadljiv- poznat je i gravirani nakit.

U pozno doba se javljaju uticaji aleksandrijskog portretnog slikarstva i egipatski mozaici.
Bitka kod Isa Aleksandra i Persijanaca, mozaik, kopija helenističkog originala iz 315. p. n. e. Pompeji, 2,7 x 5,1 m. Arheološki muzej, Napulj je slika koja pokazuje izvesnu kolekcionarsku strast Starih Rimljana koju su oni gajili za sve što je poreklom iz Antičke Grčke. Izuzetno veliki i tehnički savršen podni mozaik ipak nema onu bitnu karakteristiku svakog umetničkog dela – originalnost.

Rimsko slikarstvo sačuvano je u manjoj meri u Rimu, a ponajviše u Pompejima i Herkulaneumu stradalim u prirodnoj katastrofi vulkana Vezuva i „konzerviranima“ u pepelu.Slikarstvo se verovatno oslanjalo na helenističko slikarstvo, iako od helenističkog slikarstva nije ostalo gotovo nikakvih tragova. Ipak, jedan veliki mozaik prikazuje helenistički motiv – „Bitka kod Isa“ gde Aleksandar Veliki pokorava persijskog cara Darija. To je veličanstveni prizor potenciran snažnim pokretima ljudskog mnoštva; oblici su modelirani senkama, a prostorna rešenja poznaju smela skraćenja.
Mnoge imućne, pa i one ne tako imućne, građanske kuće bile su ukrašavane zidnim slikama (freskama). Prvo te freske pokušavaju prikazati iluzionističku arhitektonsku perspektivu sa iluzijom mermernih ploča i dekorativnih stubova koji uokviruju neobične poglede na površinske ili iluzionističke pejzaže (od 2. veka p. n. e. do prve polovine 1. veka p. n. e.), no iako prelepih dometa, ta perspektiva je nevešta, a pokatkad i inverzna. Kasnije nestaje arhitektonskih okvira, a slike su slikane s velikom prirodnom uverljivošću. Iz druge polovine 1. veka p. n. e. je i veliki friz u Vili misterija u Pompejima. Na uskoj površini zelenog poda, a ispred crvene pozadine, koja je okomitim crnim prugama podeljena na manja polja, nalazi se niz prizora iz nama nepoznatog obreda. Tela u elegantnim pozama i raskošne draperije oslikane su sa dotad nepoznatom modelacijom i realizmom, umetnost koja će se brzo zaboraviti dok se ponovno ne otkrije u renesansi.
Portreti su u rimskom slikarstvu bili veoma retki (za razliku od skulptura), a najlepši su primeri iz Fajuma u donjem Egiptu. Oni su slikani enkaustikom na drvenim pločama, veoma teškom tehnikom koja zahteva brzo slikanje, te zbog toga slike odišu izrazitom svežinom, a kako su imali ulogu grobnog priloga (iz staro-egipatske tradicije) savršeno su odgovarali da prikažu životnost portretiranog.
Ti najstariji očuvani portreti su sačuvani zahvaljujući prastarom egipatskom običaju da se portret preminuloga pričvrsti za njegovo mumificirano telo. Oni su očuvani jasnih i svežih boja zato što su rađeni u veoma trajnoj tehnici enkaustike koja se sastoji u boji rastopljenoj u toplom vosku. Ova tehnika je dozvoljavala slikanje od neprozirnih i gustih sve do
prozirnih namaza.


Image
03 Dec 2017, 15:21
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 1 post ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB
Designed by Global Gaming Nis