It is currently 20 Oct 2018, 04:43
Total time logged in:

 Login 
Username:   Password:   Log me on automatically each visit  


Scroll
Reply to topic  [ 1 post ] 
 Renesansno slikarstvo 
Autor Message
Administrator
Administrator
User avatar

Posts: 4365

Online: 224d 13h 16m 31s
Has thanked: 55 times
Been thanked: 823 times

Post Renesansno slikarstvo
Renesansa - od 1350. do 1550. godine
Renesanso slikarstvo karakteriše 15. i 16. vek, najznačajnije se razvijalo u Italiji.
Slikarstvo rane renesanse - počinje pojavom Mazača, kom je uzor bio Đoto, italijanski gotički slikar i arhitekta. Đoto je načinio par velikih koraka, ali Mazačo za njim čini daleko više. Njegovi likovi su učvršćeni konturnom linijom, poseduju određenu individualnost. On čak uvodi i perspektivu u svoje slike i to na taj način što prikazuje određene arhitektonske oblike u svojim slikama. To je najočitije u njegovoj slici Sveto trojstvo gde su sveta tri lika smeštena u arhitektonski okvir oltara renesansne katedrale. Sve je smešteno u arhitektonski okvir s izraženom perspektivom, pomalo tmurnih boja, specifičnom karakterizacijom likova i s bogatstvom polusena na likovima.
Pijero dela Frančeska je bio prvi umetnik koji je naučno dokazao perspektivu i koji ju je uzeo kao vrhunac u umetnosti kojem treba težiti. Na njegovoj slici Bičevanje Hrista se ističe istaknuta linearna perspektiva koja je naglašena smeštanjem u prostor s izrazitim matematičkim, proračunatim skraćenjima. To se najočitije vidi u veličini likova u prvom planu u odnosu na druge i perspektivi pločica na podu i svodu.
[color=#FFFFFF]Andrea Mantenja[/color] proučavanje perspektive doveo do vrhunca. Najizrazitije u njegovom delu Mrtvi Hrist, gde je Hrist prikazan u sjajnom skraćenju s nogama u prvom planu. Hrist je prikazan kao bilo koji čovek, mrtvačke boje sa svetim ranama i prekriven mrtvačkim pokrovom.
Sandro Botičeli, učenik Fra Filipa Lipija, vrlo rano odstupa od tradicionalnih predstavljanja svetih tema pod uticajem “neoplatinizma”, pokreta koji je veličao idealizam antike. Tako nastaju slike Alegorija proleća gde vlada njegovo nestvarno, idealizirano prikazivanje likova bez detalja, zanemarujući anatomiju potencirajući tako linearnost likova. Likovi su opet stavljeni u nestvarni pejzaž, potpuno osvijetljen bez realnog izvora svetla. Pri kraju svoga života Botičeli se vraća sakralnim temama (brojni prikazi Madona) i udaljava se od linearnog rešenja slike uspešno istražujući boje.

Visoka renesansa - U vreme kada se izrazito poštovao subjektivizam i individualizam svakoga umetnika, toliko da je se stvarao kult genija, umetnici su želeli da se izražavaju posebno i da pri tome ostavljaju poseban dojam na posmatrače dela. To je vreme kada je vladala ideja genijalnog umetnika, pojedinca nadahnutog od Boga, koji je bio uspešan u različitim vrstama umetnosti – univerzalni čovek (tal. hommo universalis). Visoku renesansu personificiraju tri najveća umjetnika svih vremena: Leonardo da Vinči, Mikelanđelo i Rafael

Karakteristike renesansnog slikanja - Slikari renesanse reševaju sve više probleme dubine prostora (perspektiva), i oseća se sistematski put koji sve više vodi ka traženju treće dimenzije u prostoru. Još uvek preovlađuje slika u temperi. To je slikarstvo još uvek religiozne sadržine. Kasnije, 30.-40.- tih godina 15. veka pojavljuje se tehnika slikanja uljanim bojama koju je jedan mladi slikar iz Italije preneo iz Holandije gde je ona bila poznata. U prvom periodu teži se ka volumenu koji je bio postavljen modelovanjem i senčenjem da bi se dobio utisak prostora. Kasnije slikar ostavlja modelovanje da bi se prešlo na pikturalno rešavanje volumena. Slike imaju monumentalni karakter. Kasnije će se razvijati slikarstvo i u manjim dimenzijama ali sa razrađenim finim tonovima.

Tematika renesansnog slikarstva - U značajnoj meri je religioznog karaktera. Bilo je prilika da se pokuša uvrstavanje nekih scena iz svakodnevnog života u religiozne teme, i tako je madona sa isusom bila predstavljana kao materinska ljubav a predstavljana su i naga tela kada je trebalo slikati Adama i Evu. Novost je objavljivanje nekih novih žanrova kao što su portret, pejzaž i mrtva priroda.
Svetitelji i Božanstva se kreću u savremenim prostorima a kasnije se gubi i oreol i stiče se utisak da su to živi ljudi. Vidimo slikari slikaju i poznate ličnosti a neretko među njih stavljaju i svoj portret, to je osvrtanje na sebe samoga i svest o sopstvenoj vrednosti. Neki slikari su se vremenom potpuno emancipovali od religiozne tematike.

Tehnika u renesansnom slikarstvu bila je perspektiva - slikari su naučili da predstavljaju prostor i njegovu dubinu.
Neki umetnici su radili i sa bojom i predstavljali su senke kao npr. Leonardo da Vinči. On je i različito tretirao crtež, koji u renesansnoj umetnosti služi za poboljšavanje slike i studiraju se pokret, anatomija, crte lica koje izražava emocije. Nova tehnika je i pojava slikarstva na ploči odnosno slike koja je izrađena na specijalno zgotovljenoj drvenoj ploči od tvrdog drveta koja se lepi iz unakrsno poslaganih delova i koja je po nekim mitovima bila pokrivena i platnom i ako se zna da je slika na platnu nastala tek u doba renesanse.


Image
03 Dec 2017, 16:05
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 1 post ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB
Designed by Global Gaming Nis