It is currently 20 Oct 2018, 23:12
Total time logged in:

 Login 
Username:   Password:   Log me on automatically each visit  


Scroll
Reply to topic  [ 1 post ] 
 Srednjovekovna umetnost 
Autor Message
Administrator
Administrator
User avatar

Posts: 4365

Online: 224d 13h 16m 31s
Has thanked: 55 times
Been thanked: 823 times

Post Srednjovekovna umetnost
Srednjovekovnom umetnošću naziva se umetnost koja se razvijala u Evropi kao i u novostvorenim i jakim civilizacijama, između starog i novog veka i datirana je padom zapadnog Rimskog carstva 476. godine na jednoj strani i otkrićem Amerike 1492. godine.

Ranohrišćansko slikarstvo-Javlja se sa pojavom hrisćanstva i traje od II do početka VI veka. Iz nje se razvija vizantijska umetnost i predromanika. Granice izmedju ranohrisćanske i vizantijske umetnosti nisu tačno određene. Ranohrisćanska umetnost je osnova srednjevekovne evropske civilizacije. Prvi očuvani oblici ranohrišćanske umetnosti potiču iz katakombi, sa mermernih ploča za zatvaranje grobova (hrišćani u rimskom carstvu bili su proganjani, te su se skrivali u katakombama - podzemne prostorije za zajednički obred i grobna mesta). Slikarstvo katakombi jasno izražava preokupaciju za drugim svetom. Slikar katakombi koristi tradicionalni rečnik da saopsti novu simboličnu sadržinu, pa je za njega prvobitno značenje oblika manje važno. Ovaj umetnički izraz odlikuje logička povezanost i jasnoća.

Vizantijsko slikarstvo - U Vizantiji se razvija bujno slikarstvo mozaika, kao i slikarstvo ikona koje služe molitvi. Uloga slikara bila je u tome da ukrašava zidove crkava mozaicima i freskama i da slika ikone i ikonostase privatnih kapela i minijatura za ilustrovane knjige. Vizantijsko slikarstvo dalo je svoje najlepše freske u Mistri, a mozaike u Dafni, Raveni iPalermu. To slikarstvo je uticalo na Zapad preko minijatura, slonove kosti i tkanina, a nasrpsku umetnost i umetnost Italije preko svojih spomenika na tim teritorijama. Najlepši mozaici se nalaze u vizantijskim crkvama u Raveni. U najbolje očuvane mozaikespada mozaik cara Justinijana i njegove žene Teodore u crkvi San Vitale u prezbitorijumuobjekta. Poze i gestovi su dostojanstveni i shematizovani iako su lica individualizovana iodgovaraju crtama carskog para i dostojanstvenicima.

Islamsko slikarstvo - Umetnički pravac koji se pojavio na rubovima rimske imperije. Islamska umetnost nastala je na osnovu različitih uticaja (Persija, Vizantija, rano hrišćanstvo i antika). Naročiti značaj je davan ornamentu koji se mnogo upotrebljavao naročito u islamskoj arhitekturi.

Iluminacija (manuskript) - Javljaju se već u kasnoantičko doba, a procvat doživljavaju u srednjem vijeku. Iluminirani manuskripti ili oslikani rukopisi su rukopisi ukrašeni zlatom izrađenim ornamentima, inicijalima, minijaturama i vinjetama. Rukopisi su u većini slučajeva bili pisani na latinskom jeziku.

Predromanika - Period između 7. i 10. veka vreme je prodiranja barbarskih plemena s istoka i opšte seobe naroda u današnjoj Europi. Umetničko oblikovanje ovog perioda razlikuje se u pojedinačnim područjima, ali uglavnom predstavlja mešavinu antičke tradicije s oblikovanjem koje pojedina „barbarska“ plemena donose sa sobom.
U skulpturi predromanike prevladava apstraktno-ornamentalni izraz. Zbog pojave tzv. straha od praznog prostora (horror vacui), u predromanici se ornament rado koristi kao dopuna između glavnih motiva ili kao dopunaa samog motiva.

Gotičko slikarstvo - U doba gotike umetnost se podjednako razvijala i kao skulptura i kao slikarstvo. Tražio se „red i čistoća“ u umetnosti. Vitražje jedna plemenita tehnika koja se razvijala u gotici, staklo se vezuje u većim i manjim pločama i gradi sliku Struktura slike je dvodimenzionalnog karaktera. Dominiraju crvena i plava, kao i modre i žute boje. Konture se razvijaju i formiraju se olovom. Kasnije se javljaju i drugačiji pristupi u fazi dekadencije, kompozicije su manje, smanjuju se staklene površine, javlja se dodavanje senki na vitražima i tehnika gde se samo sredina obrađuje u vitražu. Slikarstvo gotike ne ume da realizuje dubinu slike. (Što je verovatno i bila inspiracija za uvodjenje perspektive u Renesansu).


Image
03 Dec 2017, 16:03
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 1 post ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB
Designed by Global Gaming Nis